Tin tức
Hôm nay, tình cờ đọc lại trong phần các comments ít ỏi của blog, tôi muốn đưa phần trao đổi này ra trong nôi dung các bài post để mọi người cùng tham khảo. Vì đây cũng là một câu hỏi mà nhiều người chắc cũng nhiều khi nảy ra và cần làm rõ.
Tình trạng xoắn ốc hay spirality có thể được định nghĩa như là một kết quả khi các cột dọc (wales) hay sợi dọc và các hàng ngang( Courses) hay sợi ngang trong vải dệt kim hay dệt thoi bị dịch chuyển khỏi vị trí vuông góc lý tưởng cho cấu trúc của vải.
Vải là chất liệu được sử dụng phổ biến trong đời sống của con người, là sản phẩm được tạo ra bởi sự kết hợp các xơ sơi bằng cách dệt hoặc đan hoặc gắn kết nhiều xơ sợi tạo ra vải có bề mặt lớn để đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, có độ dày và cường lực nhất..